Jeanette Ljungars Pohjanmaan Franchising-yrittäjäksi

Jeanette Ljungars on aloittanut 30.4.2013 Pohjanmaan Franchising-yrittäjänä.